Kerkis veya Kerketeas , 1434 metre yüksekliğinde , Ege’deki en yüksek dağlardan biridir . NATURA 2000 koruma alanları ağına dahildir , zira burada uzun bacaklı şahin ve yılan kartalı gibi kaydadeğer kuş türleri ve Samos konsolida’sı , Orvil silini’si , Anadolu minuartia’sı ve kentavria gibi ender rastlanan bitkiler görülebilir . Dağ adanın batı kısmının büyük bir bölümünü kaplar ve yoğun kabartmalı bir jeofiziğe sahiptir . Sarp yamaçları ve kalker , kayrak ve mermer taşlarından oluşan kayaları dikkat çekmektedir . 800 metre üzerindeki yükseklikte zemin genellikle kayalıktır ve ender sert yapraklı çalılıklara rastlanır. Daha alçak bölgelerde , ılıman , iğne yapraklı ormanlara rastlanır , dağ geçitleri ise çınarlar , söğüt ve defne ağaçlarıyla doludur . Eteklerinde zeytin ve üzüm bağları yetişir