Gelenek adanın sosyal yaşamının canlı bir parçasıdır. "Yortu" olarak adlandırılan, dini yortuların ariferi boyunca devasa kazanlarda pişirilen ve dini ayinden sonra ikram edilen yemek özel bir gelenektir. Temel hammadde, soğanlı keçi etli buğdaydır. Bunun bir versiyonu, buğdayın çekilmediği, ancak dövülmüş olarak kullanıldığı "keşkek"tir.

Karnaval döneminde birçok köyde Kadi geleneği canlandırılır ve başka bir çağın gösterileri vasıtasıyla gündemi hicveder. Paskalya'da Marathokampos'ta "Ovides" geleneği süregelmektedir. İlkbahar başlarında, genç kızlar ve erkeklere hitap eden büyük bir açıkhava salıncağı olan "Sanidokla" canlandırılır. 23 Haziran'da Ay Yani Klidonas'ta büyük ateşler yakılır ve gençler alevlerin atlarlar.

Yüksek katılımı olan birçok panayır düzenlenir; canlı müzik, danslar, mezeler ve bol Samos şarabı hakimdir bu panayırlarda. Özellikle yerel geleneklerden ve geleneksel ürünlerden esinlenmişlerdir. Bunlara bazı örnekler vermek gerekirse, Mitilinii ve Platanos'taki "Gözleme Yortusu", Myli'deki 'Portakal Yortusu", Kumeika'da "Soğan Yortusu", Kastania, Pandrosos ve birçok dağlık köylerde "Suma Yortusu", Pirgos'ta "Kivelomagiremata", Mesogios'ta Mustalevria Yotusu" vs.