Samos eşsiz bir şekilde dağ ile denizi birleştirir. Yoğun bitki örtüsü dantelimsi kumsallara kadar uzanır. Billur gibi suları olan kaynaklar yoğun jeofizik kabartmasını sergiler. Keşfetmek için zaman ayırmaya değer olan farklı bir yer.

Flora ve Fauna

Samos yoğun kabartma yüzeyi olan, iki dağına ve Türkiye sahilleriyle olan yakınlığına bağlı olarak da geniş bir biyoçeşitliliği olan yemyeşil bir adadır. Çam ormanları, üzüm bağları, zeytin alanları ve narenciyelerle birarada bulunur. Endemiklerin, nadir bitkilerin ve otların çeşidi çoktur. Jeolojik altyapı ve bol su kaynağı sayesinde mağaralar ve sel çukurları oluşmuştur.

Bir ada için zengin olan faunası yaban domuzları, tavşanlar, Samos "altın çakalını", kirpiler ve Samos bukalemunu gibi sürüngenler, kertenkele, yılan, kurbağa ve kaplumbağaları kapsar. Şahin, kartal, baykuş, keklik, karatavuk, kerkenez vs gibi kuşlar da önemli sayıdadır. Deniz kıyılarında birçok çeşit ve ilginç deniz altı bulunmaktadır, derin deniz geçitleri ise yunuslar ve balinalar gibi büyük memeliler için kanal oluşturur. Issız kuzeybatı sahillerinde küçük sayıda "monachus-monachus" fok balıkları yaşamaktadır.


Habitat

Mikali Habitatı (eski tuzla), NATURA 2000 koruma alanları ağına aittir ve flamingolar, balıkçıllar, ördekler, uzunbacaklar vs gibi birçok göçmen kuş türü için durak yeridir. Özel olarak, kış süresince, Yunan adalarındaki ender su habibatlarından biri olan buradaki su habitatı, çoğu türüne nadir rastlanan veya nesli tükenmekte olan 120'nin üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Kerkis veya Kerketeas, 1.434 metre yüksekliğinde, Ege'deki en yüksek dağlardan biridir. NATURA 2000 koruma alanları ağına dahildir, zira burada uzun bacaklı şahin ve yılan kartalı gibi kaydadeğer kuş türleri ve Samos konsolida'sı, Orvil silini'si, Anadolu minuartia'sı ve kentavria gibi ender rastlanan bitkiler görülebilir. Dağ adanın batı kısmının büyük bir bölümünü kaplar ve yoğun kabartmalı bir jeofiziğe sahiptir. Sarp yamaçları ve kalker, kayrak ve mermer taşlarından oluşan kayaları dikkat çekmektedir. 800 metre üzerindeki yükseklikte zemin genellikle kayalıktır ve ender sert yapraklı çalılıklara rastlanır. Daha alçak bölgelerde, ılıman, iğne yapraklı ormanlara rastlanır, dağ geçitleri ise çınarlar, söğüt ve defne ağaçlarıyla doludur. Eteklerinde zeytin ve üzüm bağları yetişir.

Ampelos veya "Karvunis" kademeli olarak yapılan bağ üretiminden almıştır adını. Adanın özellikle merkezi alanını kapsar ve en yüksek tepesi, 1153 metre yükseklikteki Profitis İlias'tır. Dağda çam ormanları hakimdir, daha yükseklerde "kara çam' ve daha alçaklarda "sert çam" vardır. Ayrıca, selvi, meşe, kestane ağaçları, çınar, ceviz, kavak, armut, elma, kiraz ile geyik otu, kekik, adaçayı, kekikotu dağ çayı, gibi aromatik otlar ve bitkiler bulunur. Ayrıca Samos'un vahşi orkidesi ile safranı vardır. Yenebilir mantarlar ("manites.) da enfestir, ve kumarenies, arkenies, silvomanites, piperenies gibi çeşitleri vardır. Ampelos'un çok büyük bir kısmı NATURA 20000 koruma alanı ağına girmektedir.

Küçük doğal şelaleler Karlovasi Potami bölgesinde, Kerki'nin sahile açılan yemyeşil bir geçidinde bulunmaktadır. Çınar ağaçları ve akar sular arasında mükemmel bir bölgeyi keşfetmeye gelen doğaseverler ve yürüyüş yapanlar için çekim merkezidir.

Samos'un deniz ekosistemi organizmalar ve bitkilerin biyoçeşitliliği açısından çok ilgi çekicidir. Deniz kıyısı ortamında ve adanın deniz çevresinde birçok endemik balık, kabuklu deniz mahsulü ve yumuşakcalar, yunuslar ve foklar gibi memeliler ve aynı zamanda deniz kuşları barınak bulmaktadır. Denizin dibi Posidonia tarlaları ve deniz türlerinin yaşaması ve üremesi için önemli bir faktör olan kırmızı alg açısından zengindir.