Samos Devlet Kütüphanesi sahilde iyi korunan bir neoklasik binada barınmaktadır ve 1950 yılına dayanmaktadır . Nadir baskı ve el yazmaları , önemli tarih ve edebiyat kitaplarına erişim sağlanabilmektedir.

 barınır . 17 yy. ‘dan binlerce el yazması kitaplar , dosyalar , evraklar ve kolleksiyonlar korunur . Arşivlerin dijital suretleri araştırmacı ve ziyaretçilerin erişimine açıktır . Mükemmel sekizgen artriyumda özel konserler ve ilginç söyleşiler düzenlenir.