Filozof ve matematikçi Pisagor önde gelen müzik üstadı olmuştur ve kendisi müzik teorisini ve kozmik cisimlerin "müzikal uyumunu" bilimsel dayanağa oturtmuştur. Aynı dönemde yaşayan lirik şairler Anakreon ve İvikos, Polikratis tiranının avlusunda yaşamışlardır. Helenistik yılların Samoslu şairleri arasında, büyük iamb ustası Aeschrion veya (Aeschion) ile lirik şair İdili'nin oğlu İdilos bulunmaktadır.

Modern müzik şahsiyetleri arasında, Samos marşının yaratıcısı ve ihtilal şairi Georgios Kleanthis (1801-1839), Yunan Milli Okulu'nun fikir babası ve ilk yaratıcısı, besteci Manolis Kalomiris (1883-1962) ve Atina Konservatuvarı ile Atina Devlet Orkestrası müdürlüğü yapan piyanist Aris Garoufalis (1942-2013) bulunmaktadır. Günümüzde festivaller, sanat oluşumları, amatör gruplar, korolar ve filarmoni ekipleriyle birçok müzik tarzı mevcuttur.