Mikali Habitatı (eski tuzla) , NATURA 2000 koruma alanları ağına aittir ve flamingolar , balıkçılar , ördekler , uzunbacaklar vs gibi birçok göçmen kuş türü için durak yeridir . Özel olarak , kış süresince , Yunan adalarındaki ender su habitatlarından biri olan buradaki su habitatı , çoğu türüne nadir rastlanan veya nesli tükenmekte olan 120’nin üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.