Tersane sanatı Samos'ta güzel yolculuk yapan "Samaines" gemileriyle antik çağlarda gelişmiştir. Samoslu "kaba çam" popülerdi ve bütün Yunanistan'ın tersanelerine ağaç vermekteydi, yerli gemilerin yapımı için de hammadde oluşturmaktaydı.

Adalılar korsan saldırıları nedeniyle sahillerden uzakta bir dönem yaşamışlardır, ancak tersanecilik 17nci yüzyılda yeniden gelişmiştir. Gemi marangozları enfes tekneler tasarlayıp üretmekteydiler ve bunlara bazı örnekler "karavoskara", "martigo" ve "latinia"dır.

Tersaneciliğin modern yöntem ve malzemelerle gelişimi ahşap tekne yapımı ihtiyacını azaltmıştır. Bugün çok az tersane kalmıştır ve bunlarda özellikle balıkçı tekneleri ve küçük motorlu tekneler tamir edilmektedir.