Din, Samos'un karakterinin, tarihinin ve sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü daima temel manevi halka olmuştur.

Manastırlar, Kiliseler, Kır Kiliseleri

Ada'nın her yeri kır kiliseleri, vakıf arazileri ve manastırlarla doludur; bunlar 16ncı yüzyıl ve sonrasına aittir. Ayrıca 11inci yüzyıla ait kilise binaları da mevcuttur. Bunların en önemlileri:

Agia Zoni Manastırı, 1695 yılında inşa edilmitşir. Vlamari Vadisi'nde bulunmaktadır, 17nci yüzyıl duvar resimleri, ahşap oymak templosu ve patrikhane evrakı ile değerli gereçleri olan ilgi çekici bir kütüphanesi vardır.

Zoohodu Pigis Manastırı, 18inci yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir ve Türkiye sahillerine panoramik manzarası olan yaklaşık 400 metre yüksekliktedir. Ziyaretçiler, iç kısmında hayranlık uyandıran bir ahşap oymalı templo görebilir, mermer kolonlar ise Milet'teki antik bir tapınaktan alınmıştır.

Panagia Spiliani Manastırı, Pithagorio'nun üst kısmındaki tepede bulunmaktadır. Antik çağlardan itibaren ibadet yeri teşkil eden mağarada aynı ismi taşıyan ve ayazma akan aynı isimli küçük kilise bulunmaktadır.

Timios Stavros Manastırı, Mavratzei yakınlarında. Üç bolmeli bazilika ritminde, kubbeli. 17nci yüzyıl kilisesi. Altın kaplamalı aşhap oymalı minber ve etkileyici rahip koltuğu burada saklanır.

Megali Panagia Manastırı, Kumaradei yakınlarında, 16ncı yüzyıla alt mükemmel freskoları ve altın kaplama rahip koltuğu, minber ve 18inci yüzyıl templosu vardır.

Panagia Vrontiani Manastırı, Vurliotes'de. Ada'nın en eski manastırıdır (1566), kilisesi tek bölmeli kubbeli bazilika ritmindedir. İç kısmında altın kaplamalı, ahşap oymalı templo, gorkemli ahşap oymalı koltuk ve karakteristik freskoları vardır.

Agia Triada Manastırı, Mitilinii bölgesinde, Ada'nın en yeni manastırıdır (1824), mükemmel mermer templosu ve Zoodohu Pigis'in gümüş ikonasına sahiptir. Geleneğe göre antik Samos binasının kolonlarına dayanmaktadır.

Profitis İlias Manastırı, Karlovasi'nin kuzeybatısında, Konteika yolu üstünde. Kilise tek bölmeli ve kubbelidir. Tuğlalarla inşa edilen revak özel bir mimariye sahiptir.
Panagia Sarantaskaliotissa, Kerki'nin güneydoğu tarafında ücra bir kır kilisesi. Sarp kayaya çıkışı olan 320 metre yükseklikte bir mağarada inşa edilmiştir.

Evangelistria Manastırı, Kerki'nin sarp bir yamacında, Marathokampos'un üstünde 700 metre yükseklikte. Samos'un en eski kiliselerinden biri olarak bilinmektedir.

Zoodohu Pigis Kakoperatu Manastırı, ıssız bir geçitte, 600 metni yükseklikte, Kosmadei köyünde.

Panagia Makrini, Kallithea köyünün üstünde bir mağarada inşa edilen ücra bir kır kilisesidir. Yemyeşil bitki örtüsünün ortasındaki bu mağaralarda eskiden keşişler barınak bulurlarmış.

Metamorfosi Potami Karlovasi'de, "Panagia Potamiu" (Nehir Meryaın Anası) olarak da bilinir. Kayıtlı basit dört köşeli haç tarzı kilise tipine aittir. Kubbeyi tutan mermer sütunlar muhtemelen antik bir eserden alınmıştı, İnşada üç aşama dikkat çeker; Bizans, Ceneviz ve yakın zaman.

Agios loannis Eleimonas, Samos'un güneybatı kısmında, Katergo va Furni adacıklarına manzarası olan pitoresk bir körfezin üstünde bulunmaktadır.

Dini yortular ve panayırlar

Samos'un sosyal yaşamının referans noktaları dini yortularıdır. En büyüğü 6 Ağustos yortusudur; bu yortu esnasında Pithagorio'daki Metamorfosi Sotiros kilisesinde 1824 yılının başarılı deniz muharebesi kutlanmaktadır ve "İsa Samos'u kurtardı" der gelenek. Değişik geleneklere sahip önemli dini yortular: Paskalya, Zoodohu Pigis (17 Nisan), Ay Yanis Klidonas (24 Haziran), Profitis İlias (20 Temmuz), Panagias (15 Ağustos), Panagia Vrontiani (8 Eylül), Timios Stavros 14 Eylül) ve Taksiarhon (11 Kasım)'dur.