Samos'ta dansın tarihi tanrıça Hera'nın ritüelleriyle başlar. Antik Yunan sanatında ritimleirn ve hareketlerin canlandırılması adanın zengin dans kültürüne taşınmıştır. Bugün geleneksel ve modern danslara karşı olan büyük ilgi yerel dans derneklerine olan yüksek sayıdaki katılımla ifade edilmektedir.

Samos'ta yerleşik bir dans topluluğu mevcuttur ve yıllık dans festivalleri ve etkinlikleri organize edilmektedir. Klasik bale, jazz, modern dans yerel okullarda öğretilmektedir, ayrıca Edward Truitt, Bruno Caverna ve Daniel Lommel gibi dünyaca meşhur sanatçılarla seminerlere ev sahipliği yapılmaktadır.